Genel Nitelikli Eleman Göçü (General Skilled Migration)

 


Şu anda Avustralya’da bulunmuyor ve Avustralya’ya göç etmeyi planlıyorsanız, aşağıdaki kategorilerden biri altında başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz:

 • Nitelikli Bağımsız
 • Nitelikli – Avustralya Sponsorlu (akrabalar tarafından sponsor olunan veya Devlet/Bölgesel Hükümet tarafından aday gösterilen)
 • Nitelikli – Bölgesel Sponsorlu (Geçici) (akrabalar tarafından sponsor olunan veya Devlet/Bölgesel Hükümet tarafından aday gösterilen)
 • İşveren Adaylığı Programı
 • Bölgesel Sponsorlu Göçmenlik Planı

 

Bu nitelikli göçmenlik kategorilerinden biri altında göç edebilmek için:

 • 50 yaşın altında olmalısınız.
 • İyi derecede İngilizce bilmelisiniz.
 • Mesleğiniz ‘Nitelikli Meslekler Listesi’nde bulunmalı ve nitelik ölçen bir kuruluş tarafından başarıyla değerlendirilmiş olmalı.
 • İş tecrübeniz olmalı.

 

Nitelikli Bağımsız (Skilled Independent)

Avustralya’da aranızda kan bağı bulunan bir akrabanız yoksa sizin için en uygun kategori budur. Başvurabilmek için puan testinden en az 60 puan almanız gerekir.

Nitelikli Avustralya Sponsorlu (Skilled Australian Sponsored)

Avustralya’nın belirli bölgelerinden birinin dışında yaşayan ve aranızda kan bağı bulunan bir akrabanız varsa, başvurunuzu bu kategori altında yapabilirsiniz. Aşağıdakiler geçerli olan akrabalık durumlarıdır:

 • Tabiyet altında olmayan çocuk (öz, evlatlık ya da üvey)
 • Ebeveyn (evlatlık yoluyla ya da üvey dahil)
 • Kız veya erkek kardeş (öz, evlatlık ya da üvey)
 • Yeğen (öz, evlatlık ya da üvey)
 • Teyze/hala veya amca/dayı (öz, evlatlık ya da üvey)

Bu vize kategorisi ayrıca Devlet/Bölgesel hükümetten adaylık temin etmiş olanlar içindir. Bununla birlikte, icra edilecek meslek Devlet/Bölgesel hükümetin açık listesinde bulunmalı ve diğer koşullar yerine getirilmiş olmalıdır.

 

Nitelikli – Bölgesel Sponsorlu (Geçici) [Skilled - Regional Sponsored (Provisional)]

Avustralya’nın belirli bölgelerinden birinde yaşayan yakın bir akrabanız varsa, vize için bu kategori altında başvurabilirsiniz. Sponsorunuzla olan bağınız aşağıdakilerden biri gibi olmalıdır:

 • Tabiyet altında olmayan çocuk (öz, evlatlık ya da üvey)
 • Ebeveyn (evlatlık yoluyla ya da üvey dahil)
 • Kız ya da erkek kardeş (öz, evlatlık ya da üvey)
 • Yeğen (öz, evlatlık ya da üvey)
 • Teyze/hala veya amca/dayı (öz, evlatlık ya da üvey)
 • Birinci derece kuzen
 • Torun

 

Avustralya’ya Yüksek Vasıflı İş Göçü (Business Migration to Australia)

Avustralya Yüksek Vasıflı İş Göçü programı, kayıtlı bir iş ya da yatırım geçmişine sahip ve bu becerilerini Avustralya’da kullanmak isteyen iş insanlarına (iş sahipleri, üst düzey yöneticiler ve yatırımcılar) yöneliktir.

Yüksek Vasıflı İş vizesi başvurusu yapabilmeniz için:

 • Başarılı bir kariyer geçmişiniz olmalı.
 • Avustralya’ya faydası dokunacak yeni ya da var olan bir işin/yatırımın yönetimine samimi ve gerçekçi bir biçimde bağlı olmalısınız.
 • Avustralya’da kabul görmeyen iş yahut yatırım tipleriyle alakanız olmamalı.
 • Geçmişte iflas etmişseniz; ödeme aczine düşmüş, haciz veya tasfiyeye maruz kalmış bir işle aktif olarak ilgilenmişseniz, probleme önemli ölçüde katkıda bulunmamış olduğunuzu ıspatlamanız gerekir.
 • Bu vizeyi almanız halinde:

Yeni bir iş kurmaya yahut var olan bir işe katılmaya, önemli ölçüde bir mülkiyet çıkarı gütmeye, işin gündelik yönetiminde yer almaya, işin genel gidişat ve performansını etkileyecek kararları Avustralya’ya faydası dokunacak biçimde şekillendirmeye, samimiyet ve gerçekçilikle bağlı olmanız gerekir.  

Eşiniz ya da tabiyetinizdeki çocuklarınız bu vize sınıfı altında sizinle birlikte göç edebilirler. Tüm aile üyeleri (göç etsinler ya da etmesinler) sağlık ve karakter gerekliliklerini yerine getirmelidir.


Avustralya’da Yatırım Yapmak (Investing in Australia)

 Avustralya göçmenlik programı, başarılı iş insanlarını Avustralya’ya kalıcı olarak yerleşmek ve yeni yahut var olan bir işi geliştirmek için cesaretlendirir.

Güncel yüksek vasıflı iş göçü programı esasen iki aşamalı bir başvuru sürecinden oluşmaktadır. Yüksek vasıflı iş göçmenleri ilk etapta geçici vize için başvurabilir. Geçici vize alındıktan sonra göçmenler, yüksek vasıflı iş vizesinin tüm gerekliliklerini karşıladıklarını göstermek için 4 yıla sahiptir. Bundan sonra kalıcı vize ve kalıcı oturma izni için başvurabilirler.

Yüksek vasıflı iş vizesi için başvuran adaylar, geçici ya da kalıcı ikamet safhasında olsun, Devlet/Bölgesel hükümet sponsorluğu için başvurabilirler. Bu tarz bir sponsorluk elde edilirse, gereklilikler sponsorluk bulunmayan kategorilere göre çok daha azdır.

Adayların başvurabileceği aşağıda listelenmiş dört çeşit geçici vize tipi vardır:

 • İş Sahipleri
 • Yatırımcılar

Kalıcı ikamet vizesi başvurusu, yüksek kalibre iş göçmenleri tarafından ayrıca İş Yetenekleri vize kategorisi altında da yapılabilir.

Avustralya’da Uzun Süreli Geçici İş (Bağımsız İdareci) vizesi bulunanlar için de farklı seçenekler vardır.

 

İş Sahipleri (Business Owners)

 İş Sahibi vizesi iş sahipleri ya da ortakları içindir. Bu geçici vize kategorisi altında başvuru yapabilmek için aşağıdaki yeterlilikleri karşılamanız gerekir:

 • Başarılı bir kariyer geçmişiniz olmalı.
 • Bir işte en az %10 ortaklık payına sahip olmalısınız.
 • İşte önemli ölçüde net varlığınız olmalı.
 • Önemli ölçüde iş ve kişisel net varlığınız olmalı.
 • Avustralya’ya yerleşmek için yeterli ölçüde net varlığınız olmalı.
 • İşinizde yüksek oranda bir yıllık ciroya ulaşmış olmalısınız.
 • Yurtdışı bir işte direkt ve devamlı bir yönetim rolünüz bulunmalı.
 • Avustralya’da bir işte mülkiyet payınızı sağlamaya yönelik bağlılığınız ve o işin yönetiminde direkt ve devamlı bir rolünüz olmalı.
 • Kabul edilemeyecek iş faaliyetlerinde bulunmamış olmalısınız.
 • Yaş kriterini karşılamalısınız.
 • Mesleki İngilizceniz olmalı.

 

 

Üst Düzey İdareciler (Senior Executives)

 Üst Düzey İdareci vizesi büyük çaplı işlerde üst düzey idareci konumunda bulunanlar içindir. Bu geçici vize kategorisi altında başvuru yapabilmek için aşağıdaki yeterlilikleri karşılamanız gerekir:

 • Başarılı bir kariyer geçmişiniz olmalı.
 • Büyük çaplı bir işin en yüksek 3 yöneticilik seviyesinden birinde çalışmalısınız.
 • Önemli ölçüde iş ve kişisel net varlığınız (A$500,000) olmalı.
 • Avustralya’ya yerleşmek için yeterli ölçüde net varlığınız olmalı.
 • Avustralya’da bir işte mülkiyet payınızı sağlamaya yönelik bağlılığınız ve o işin yönetiminde direkt ve devamlı bir rolünüz olmalı.
 • Kabul edilemeyecek iş faaliyetlerinde bulunmamış olmalısınız.
 • 45 yaşından küçük olmalısınız.
 • Mesleki İngilizceniz olmalı.

 

Yatırımcılar (Investors)

 Yatırımcı vizesi Avustralya’da yatırım yapmak isteyen yatırımcılar ve iş insanları içindir. Bu geçici vize kategorisi altında başvuru yapabilmek için aşağıdaki yeterlilikleri karşılamanız gerekir:

 • Genel olarak başarılı bir yatırım kariyeri geçmişiniz olmalı.
 • Şartlara uygun bir yatırımın yönetiminde en az 3 yıllık direkt katılım geçmişiniz olmalı.
 • Başvurunuzdan önceki 5 bütçe yılının en az 1’inde, şartlara uyggun nitelikte ve en az A$2,250,000 değerindeki yatırımlarınızın (size ait ya da eşinizle ortak) yönetiminde direkt katılımınız bulunmalı.
 • Başvurunuzdan önceki 2 bütçe yılı süresince, varlıklarınızın (size ait ya da eşinizle ortak)  net değeri en az A$2,250,000 olmalı.
 • Yatırımınızın yönetiminde yüksek derecede bir beceri göstermiş olmanız gerekir.
 • Devlet Hazine Bonoları’na 4 yıl süresince A$1,500,000 tutarında belirlenmiş bir yatırım yapmaya hazır olmalısınız.
 • 45 yaşın altında olmalısınız.
 • Mesleki İngilizceniz olmalı.
 • Sizin ya da eşinizin Avustralya’da genel olarak kabul görmeyen iş faaliyetlerine katılım geçmişiniz olmamalı.
 • 4 yıllık yatırımınızın olgunlaşmasından sonra, Avustralya’da bir iş ya da yatırım yürütmeye devam etme yönünde samimi ve gerçekçi bir bağlılığınız olmalı.

 

İşletme Çalışanları ve Müdürleri (Business Employees/Managers)

En az 4 yıllık daimi çalışma geçmişi olan üst düzey yöneticiler, Devlet/Bölgesel sponsorlu geçici iş sahibi vizesi için başvurabilirler.

 

 

 

Çeviriyi yapan Gizem Öztinen